Aarsleff

lt

Geležinkelių statyba

Nuo 1995 metų nuolat dalyvaujame infrastruktūrinių projektų, apimančių geležinkelių modernizavimą, vykdyme. Su įmonės Aarsleff veikla siejasi įvedimas plačiam naudojimui Lenkijoje tipiškų gelžbetoninių kalamųjų polių ir polinių inkarų sprendimų orinio kontakto tinklo sudedamųjų dalių pamatų įgilinimui.
Gelžbetoniniai poliai kalami naudojant judančias ant bėgių arba ant bėgių ir vikšrų poliakales su įrengtais hidrauliniais kūjais, kurių darbo dažnis ir kritimo aukštis valdomi elektroniniu būdu. Ant bėgių įrengtos poliakalės pritaikytos polių kalimui po esamu oriniu kontaktiniu tinklu. Disponuojame taip pat polinių pamatų įgilinimo uolienoje technologija naudojant atitinkamą gręžimo techniką.
Remiantis didžiausia rinkoje patirtimi įgilinant orinio kontaktinio tinklo sudedamųjų dalių pamatus, siūlome: grunto pagrindo prie geležinkelio linijos tyrimus, geležinkelio polių parinkimą, surenkamųjų dalių pristatymą arba/ir polių įkalimą.

Inžinerinių objektų pamatų įgilinimas. Geležinkelių inžinerinių objektų (tiltų, viadukų,atraminių konstrukcijų) pamatų įgilinimui naudojame gelžbetoninius kalamuosius polius . Atsižvelgiant į geležinkelio objektų dideles apkrovas ir masyvumą kalamieji poliai gali būti kalami visai arti perstatomų esamų ir naujų geležinkelio objektų. Gelžbetoninių kalamųjų polių panaudojimas leidžia greitai ir patikimai nustatyti įkaltų polių krovumą, kas žymiai pagreitina polių įrengimo darbų vykdymą ir viso objekto statybą. Pagrįstais atvejais geležinkelio objektų pamatų įgilinimui naudojame ištisinio sraigtinio gręžimo polius (CFA), grunte formuojamus įsukamus polius (FDP), polius iš plieninių vamzdžių, dvitejinių sijų arba plieninių spraustasienių, betonines kolonas, formuojamas giluminio grunto maišymo būdu (DSM), srautinės injekcijos („jet-grouting”) metodu ir įsukamas betonines kolonas. Turime projektavimo ir vykdymo patirties statant tiltų objektus veikiančių kelių ruože top&down metodu naudojant gelžbetonines gręžtines arba plienines vibruojamas, kalamas arba įspraudžiamas plienines gręžtinių polių sienas kaip netiesiogines kraštutines atramas tiltams, viadukams ir požeminėms perėjoms.

Geležinkelių pamatų įgilinimas ir pylimų/iškasų stiprinimas. Geležinkelių statyboje vykdome darbus, kurių tikslas sustiprinti esamus geležinkelių pylimus arba pagrindą naujai statomiems pylimams. Gilių sustiprinimų atveju naudojame gelžbetoninius kalamuosius polius užbaigtus gelžbetoninėmis plokštėmis arba specialiomis surenkamosiomis sujungiančiomis detalėmis, kas leidžia žymiai apriboti šlapiu būdu atliekamų darbų kiekį. Ant padarytų iš surenkamųjų dalių sustiprinimų tiesiogiai dedamas geležinkelio pylimas, o esant tarp polių didesniems nuotoliams naudojami geosintetiniai čiužiniai. Negilių sustiprinimų atveju irgi naudojame ištisinio sraigtinio gręžimo polius (CFA), grunte formuojamus įsukamus polius (FDP), betonines kolonas, formuojamas giluminio grunto maišymo (DSM) arba srautinės injekcijos (jet-grouting) metodais ir įsukamas betonines kolonas.
Geležinkelių šlaitų ar pylimų stabilumo sustiprinimui/padidinimui arba nuošliaužų geležinkelių ruože apsaugai naudojame įvairių rūšių gręžtinių polių tvoras (betonines arba plienines) atramines arba ankeriuotas bei pastovius inkarus, ankeriuojančius mikropolius arba/ir gruntines vinis.

Iškasų šalia geležinkelių apsauga. Darbų prie veikiančių geležinkelių linijų specifika dažnai reikalauja gilių iškasų, esančių šalia naudojamos geležinkelio dalies, laikinos arba pastovios apsaugos įrengimo. Aarsleff siūlo platų asortimentą technologijų, leidžiančių greitai ir saugiai įrengti tokias apsaugas įvairiais būdais: vibruojamos, spraudžiamos arba/ir kalamos plieninių spraustasienių sienutės(vad. špuntinės sienutės) atraminės, ankeriuotos arba atremtos, kalamos, vibruojamos arba gręžtinės „berlyno” sienutės bei įvairių rūšių ažūrinės, susiliečiančios arba susikertančios gręžtinių polių sienos, įrengtos technologija CFA, armuotos kolonos DSM arba kolonos, suformuotos srautinės injekcijos (jet-grouting) būdu.

Akustiniai ekranai. Prie geležinkelių statomų akustinių ekranų atraminių konstrukcijų pamatai paprastai įgilinami ant polių. Siūlome ekranų pamatų įrengimą kaip:

 • specialius kalamuosius polius su tvirtinimo varžtų sistema, leidžiančia greitai ir lengvai montuoti bei modifikuoti viršutinės ekranų konstrukcijos dalis – šis sprendimas rekomenduojamas ten, kur svarbus darbų atlikimo laikas ir/arba lengvo, daugkartinio viršutinės ekrano konstrukcijos dalių iškeitimo, montavimo/išmontavimo galimybė;
 • specialius kalamuosius su apvaliomis arba stačiakampėmis angomis ekranų plieninių stulpelių įdėjimui – šis sprendimas rekomenduojamas ekranams prie geležinkelių ir visur ten, kur svarbus darbų vykdymo laikas arba pageidautina iki būtino minimalumo apriboti šlapiuoju būdu vykdomų darbų kiekį;
 • gelžbetoninius gręžtinius polius;
 • plieninius polius – šis sprendimas rekomenduojamas visur ten, kur ateityje reikės keisti ekrano lokalizaciją arba jį išmontavus turėti visiško (kartu su pamatu) ekrano konstrukcijos perdirbimo galimybę;
 • mikropolius – šis sprendimas rekomenduojamas visur ten, kur nėra galimybės įrengti kitokių pamatų, pvz., negiliai esant kietoms uolienoms arba riboto priėjimo prie darbų vietos atveju (pvz., stačiuose šlaituose).

Pasiūlymas apima polių atlikimą/įgramzdinimą kartu su galimu surenkamųjų dalių pristatymu ir reikiamų kokybės/krovumo bandymų atlikimu. Polių įrengimo darbai gali būti atlikti naudojant poliakales/vikšrines poliakales, o prie geležinkelio – ir ant bėgių įrengtas poliakales.

Laikinų konstrukcijų pamatai.Aarsleff siūlo ekonomiškai efektyvių polinių pamatų įrengimą laikinoms atramoms, esančioms mažai tvirtame grunte arba upėse ir vandens telkiniuose. Polių įrengimo/pagrindo sustiprinimo darbus sausumoje vykdome naudodami poliakales/vikšrines poliakales. Vandenyje tinkamam laivybai esančių atramų atveju naudojame specialias plaukiojančias platformas, nuo kurių kalami arba vibruojami įvairių rūšių kalamieji poliai (mediniai, gelžbetoniniai, plieniniai vamzdiniai) arba plieninės spraustasienės, sudarančios atramų arba dirbtinų salų apsaugas. Esant sunkioms lokalizacijos sąlygoms (pvz., apriboti gabaritai) naudojame taip pat hidraulinius presus, kurių pagalba įspraudžiame plienines spraustasienes (pvz., aplink vandenyje esančius atramų pamatus).
Bandymai ir matavimai. Vykdydami darbus siūlome taip pat įvairių rūšių bandymus ir matavimus. Tarp kitko, atliekame:

 • grunto pagrindo tyrimus;
 • polių bandymus statine arba/ir dinamine apkrova;
 • kalamųjų polių krovumo nustatymą pagal kalimo metrikus;
 • gruntinių inkarų įžanginius, tinkamumo naudoti ir priėmimo bandymus;
 • jėgų gruntiniuose inkaruose bandymus;
 • jėgų išsidėstymą poliuose;
 • grunto slėgio matavimus;
 • polių kokybės/vientisumo bandymus;
 • polių įrengimo darbų įtakos aplinkai tyrimus (vibracijos, triukšmas, pagrindo poslinkiai)
 • iškasų atramų poslinkių matavimus.

Projektavimo paslaugos. Vykdydami darbus siūlome taip pat grupės patyrusių projektuotojų, dirbančių įmonės projektų dirbtuvėje, paramą. Jie profesionaliai atlieka reikalingas skaičiavimo analizes, projektinę, vykdomąją, technologinę ir darbų užbaigimo dokumentaciją.
Siūlomų paslaugų apimtis kiekvieną kartą pritaikoma prie realių Kliento poreikių.

Kviečiame bendradarbiauti.

Inžinerinių objektų modernizavimas
Inžinerinių objektų geležinkelio linijoje nr. 4 Grodzisk Mazowiecki–Zawiercie modernizavimas
Bėgių pamatų sustiprinimas
Bėgių pamatų sustiprinimas geležinkelyje E30 Biadoliny–Bogumiłowice
Stulpų pamatai
Stulpų pamatai geležinkelyje nr. 131 Zduńska Wola–Kozuby
Geležinkelio linijos modernizavimas
Geležinkelio linijos nr. 25 Starachowice Wschodnie–Ćmielów modernizavimas
Viadukas linijos ruože
Viadukas linijos E30 Kraków–Medyka ruože, virš greitkelio S19