Aarsleff

lt

Gyvenamųjų namų ir kubatūrinė statyba

Gyvenamųjų ir kubatūrinių objektų pamatų įgilinimas. Siūlome visapusiškus sprendimus (įrengimas arba projektavimas + įrengimas) pamatų įrengimui pastatams, kurie statomi sudėtingomis grunto arba/ir lokalizacijos sąlygomis, kada nėra galimybės panaudoti tradicinių tiesioginių pamatų natūraliame grunte sprendimų.
Siūlome:

 • pastatų pamatų įgilinimą ant kalamųjų, formuojamų grunte, gręžtinių polių arba/ir ant įvairių rūšių mikropolių;
 • pagrindo po tiesioginiais pamatais stiprinimą įsukamomis betoninėmis kolonomis, CFA arba formuojamomis grunte maišymo drėgnuoju būdu (DSM) metodu arba srautinės injekcijos (jet-grouting) metodu;
 • iškasų atramas iš plieninių spraustasienių, gręžtinių polių arba mikropolių sienų bei armuotų kolonų, formuojamų grunte maišymo drėgnuoju būdu (DSM) arba srautinės injekcijos (jet-grouting) metodais;
 • pastatų požeminių aukštų konstrukcines sienas su gręžtinių polių sienų ir plieninių spraustasienių panaudojimu;
 • iškasų dugno sandarinimą naudojant grunto maišymo drėgnuoju būdu (DSM) arba srautinės injekcijos (jet-grouting) technologijas;
 • iškasų dugno arba/ir pamatų plokščių ankeriavimą prieš išstumimą naudojant laikinus lub ilgalaikius gruntinius inkarus, polius arba mikropoliusi;
 • šalia esančių objektų pamatų sustiprinimas naudojant mikropolius arba srautinės injekcijos (jet-grouting) metodu grunte formuojamas kolonas.

Pastatų pamatų įgilinimas ant polių. Pastato pamatų įgilinimas ant polių leidžia perkelti žymias spaudimo/traukimo apkrovas į grunto pagrindą, minimalizuoti konstrukcijų nusėdimus/pasislinkimus bei sumažinti dugno plokščių rostverkų/storio matmenis. Pamatų įgilinimas ant kalamųjų polių taip pat leidžia atlikti darbus labai sunkiomis grunto ir lokalizacijos sąlygomis: iš vandens arba esant storiems silpnųjų gruntų (durpės, dumblai, gitija), taip pat chemiškai agresyvių gruntų sluoksniams. Polių įrengimo darbus lydintys kokybės ir krovumo/standumo bandymai suteikia visišką informaciją apie tikruosius įrengtų polių parametrus, kas praktiškai leidžia išvengti netaisyklingo pamatų suprojektavimo ir įrengimo rizikos. Platus kalamųjų polių matmenų asortimentas nuo 0.2x0.2 m iki 0.4x0.4 m leidžia įgilinti tiek labai lengvų, tiek labai sunkių objektų pamatus. Rekomenduojamos apkrovos pavieniams minėtųjų pjūvių poliams telpa ribose nuo 400 iki 1600kN. Panašius aukštus krovumo parametrus ir nusėdimų/persislinkimų apribojimus užtikrina objektų pamatų įgilinimas ant gręžtinių mikropolių, injektuojamų vieną/kelis kartus arba savigręžis. Mikropoliai dėl mažesnio našumo ir reliatyviai didesnių išlaidų montuojami tada, kai nėra galimybės įmontuoti paprastus polius (pvz., dėl darbinės platformos matmenų, vertikalių gabaritų apribojimo, viduje esančių pastatų, ankeriavimo ištraukimams arba išstumimams, uolėtame grunte, dėl būtinumo vienu metu perkelti dideles traukimo jėgas ir palyginamas arba mažesnes spaudimo jėgas). Grunte formuojamus įsukamus polius ir gręžtinius polius, dėl mažesnio krovumo ir didesnio nusėdimo lyginant su kalamaisiais poliais, montuojame tose vietose, kur neįmanoma efektyviai panaudoti kalamųjų polių (pvz., šalia ligoninių, bibliotekų, socialinės globos namų ir pan.).

Pagrindo stiprinimas. . Pagrindo tiesioginiams pamatams stiprinimas vykdomas paprastai gana plonuose (iki kelių metrų) silpnų mažo standumo gruntų sluoksniuose, po kuriais paklotas tvaraus didelio stangrumo grunto sluoksnis. Sustiprinimai, įrengti naudojant įvairių rūšių kolonas, leidžia perkelti apkrovą į atraminį grunto sluoksnį ir užtikrinti reikiamą tvarumą bei tiesioginių pamatų nusėdimų apribojimą. Pastato pamatų įgilinimas ant sustiprinto pagrindo paprastai generuoja daug didesnius nusėdimus nei pamatų įgilinimas ant polių. Pagrindo stiprinimas taikomas objektams, toleruojantiems didesnes nusėdimo/nusėdimo skirtumo vertes.

Iškasų atramos. Atramos panaudojimas leidžia saugiai atlikti darbus giliai po žemės paviršiumi, žemiau gruntinio vandens lygio arba/ir visai arti kitų objektų (pastatai, judėjimo keliai). Atramų elementus galime kalti, vibruoti, spausti arba gręžti, gaminti maišant gruntą su cementu arba srautinės injekcijos (jet-grouting) būdu. Atramos gali būti laikinos (tada paprastai atlikusios savo užduotį yra visiškai arba dalinai atgaunamos) arba pastovios (pvz., gali sudaryti pastovius požeminių aukštų konstrukcijos elementus). Atramos gali būti padarytos iš plieninių profiliuočių ir užpildytos mediena („berlyno” sienutės), iš plieninių spraustasienių (vad. lakštinių polių sienutės), gelžbetonio (gręžtinių polių sienos) arba armuoto cemento ir grunto mišinio.
Labai gilių iškasų atramoms naudojame įvairių rūšių atramas: gruntinius inkarus, ankeriavimo polius/mikropolius arba ramščius. Jeigu būtina, iškasų dugną sandariname giluminio grunto maišymo (DSM) metodu, srautinės injekcijos (jet-grouting) metodu arba/ir ankeriuojame laikinai/pastoviai išstumimui. Šalia gilių iškasų esančių objektų pamatus apsaugome aktyviai naudodami suslėgtus inkarus arba/ir sugaudome naudodami mikropolius arba srautinės injekcijos (jet-grouting) metodu grunte formuojamas kolonas.

Tyrimai ir matavimai. Vykdant geotechninius darbus siūlome taip pat įvairius tyrimus ir matavimus. Tarp kitko, atliekame:

 • grunto pagrindo tyrimus;
 • polių krovumo bandymus statiniu arba/ir dinaminiu metodu;
 • kalamų polių apkrovos įvertinimą remiantis kalimo metrikais wpędy ir dinaminėmis formulėmis;
 • įžanginius tyrimus, gruntinių inkarų naudingumo ir priėmimo bandymus;
 • gruntinių inkarų jėgos bandymus;
 • jėgų išdėstymą poliuose;
 • grunto slėgio matavimus;
 • polių kokybės/vientisumo bandymus;
 • polių montavimo darbų įtakos aplinkai tyrimus (virpesiai, triukšmas, pagrindo pasislinkimas);
 • iškasų atramos pasislinkimu matavimą inklinometriniu inklinometryczną metodu.

Projektavimo paslaugos. Vykdydami darbus siūlome taip pat grupės patyrusių projektuotojų, dirbančių įmonės projektų dirbtuvėje, paramą. Jie profesionaliai atlieka reikalingas skaičiavimo analizes, projektinę, vykdomąją, technologinę ir darbų užbaigimo dokumentaciją.
Siūlomų paslaugų apimtis kiekvieną kartą pritaikoma prie realių Kliento poreikių.
Kviečiame bendradarbiauti.

Viešbutis Przystań
Viešbutis Przystań prie ežero Krzywe Olštine
Daugiabutis namas
Daugiabutis namas su požeminiu garažu ir paslaugomis Kręta gatvėje Balstogėje
Daugiabutis namas
Daugiabutis namas su požeminiu garažu Śliwkowa gatvėje Krokuvoje
Pagrindo stiprinimas
Pagrindo daugiabučiam namui Malborke stiprinimas