Aarsleff

lt

Hidrotechninė statyba

Hidrotechninė statyba. Hidrotechninė statyba – tai natūrali įmonės Aarsleff veikimo aplinka. Turime daug patirties vykdant įvairių rūšių tarptautinės ir vietinės reikšmės hidrotechninius darbus.
Siūlome įrengti:

 • jūros uostų krantinių pamatus ir atramas;
 • bangolaužius ir dambas;
 • jūros ir vidaus vandenų laivybos uostų bei kelių įrangos dalis, reikalaujančias specialistinio pamatų įrengimo, tokius kaip martingikai, apsauginės juostos, navigaciniai švyturiai ir pan.;
 • visas vidaus vandenų uostų krantinių konstrukcijas;
 • jachtų prieplaukas (marina);
 • pasivaikščiojimų tiltus ir vandens pramogų infrastruktūros objektus;
 • pastovias arba laikinas dirbtines salas;
 • apsauginių pylimų sandarinimą;
 • kitų vandenyje arba jo paviršiuje statomų objektų polinius pamatus.

Tokios rūšies darbams plačiai naudojami plieniniai, gelžbetoniniai kalamieji poliai bei plieninės spraustasienės. Surenkamųjų detalių panaudojimas leidžia vykdyti polių įrengimo darbus sunkiomis sąlygomis tiek sausumoje, tiek ant vandens. Vandenyje vykdomiems polių įrengimo darbams naudojame specialistines plaukiojančias priemones (platformas), kurios darbų metu inkaruojamos prie dugno ant nuleistų kojokų. Naudojame polių ir plieninių spraustasienių kalimo, vibravimo, įspraudimo metodus, o pagrįstais atvejais ir polių, kolonų bei antifiltracinių diafragmų gręžimo metodus.
Turime naujų hidrotechninių objektų statymo bei esamų remontavimo patirties. Vykdydami kontraktus, susitarę su Investuotoju ir pasitelkę mokslinius centrus, stengiamės įgyvendinti modernius sprendimus. Tai, pvz., efektyvūs aukšto krovumo mikropoliai uostų krantinių remontuose/taisymuose arba surenkamųjų detalių panaudojimas jūros navigacinių švyturių statyboje, taip pat hidrotechninius darbus lydintys matavimai.

Bandymai ir matavimai. Vykdydami darbus siūlome taip pat įvairių rūšių bandymus ir matavimus. Tarp kitko, atliekame:

 • grunto pagrindo tyrimus, tarp jų ir tyrimus jūroje;
 • polių bandymus statine arba/ir dinamine apkrova;
 • kalamųjų polių krovumo nustatymą pagal kalimo metrikus;
 • gruntinių inkarų įžanginius, tinkamumo naudoti ir priėmimo bandymus;
 • jėgų gruntiniuose inkaruose bandymus;
 • jėgų išsidėstymą poliuose;
 • grunto slėgio matavimus;
 • polių kokybės/vientisumo bandymus;
 • polių įrengimo darbų įtakos aplinkai tyrimus (vibracijos, triukšmas, pagrindo poslinkiai);
 • iškasų atramų poslinkių matavimus inklinometrijos metodu.

Projektavimo paslaugos. WVykdydami darbus siūlome taip pat grupės patyrusių projektuotojų, dirbančių įmonės projektų dirbtuvėje, paramą. Jie profesionaliai atlieka reikalingas skaičiavimo analizes, projektinę, vykdomąją, technologinę ir darbų užbaigimo dokumentaciją.

Siūlomų paslaugų apimtis kiekvieną kartą pritaikoma prie realių Kliento poreikių.
Kviečiame bendradarbiauti.

Infrastruktūros statyba
Ščecino uosto infrastruktūros statyba šiaurinėje pusiasalio Ewa dalyje
II pasaulinio karo muziejus
II pasaulinio karo muziejus Gdanske
Kelio tiltas
Kelio tiltas per upę Wisłok Žešuve
Kelio tiltas
Kelio tiltas su privažiavimais per Vyslą Torunėje