Aarsleff

lt

Pramoninė statyba

Gilūs pamatų įgilinimai ir pagrindo stiprinimas. Remdamiesi didele patirtimi vykdant darbus pramonės įmonėse (naftos perdirbimo, chemijos pramonės, mechanikos, aviacijos, atliekų perdirbimo, popieriaus, padangų, plieno pramonės įmonėse, alaus daryklose ir pan.) galime pasiūlyti mūsų Klientams optimalius techninius ir technologinius pamatų ant polių arba sustiprinto pagrindo įrengimo sprendimus:
objektų ir pramoninių grindų konstrukcijas, tarp jų ir vykdomas ekstremaliai sunkiomis sąlygomis (pvz., pelkėtose vietose, atliekų sąvartynuose, ant vandens arba pramoninių objektų/halių viduje); mašinas, technologinės linijos įrengimus, atitinkančius aukščiausius nusėdimo apribojimų reikalavimus; stiebus, kaminus, gamybinius bokštus ir pan.
Pramoninių objektų pamatų įgilinimui naudojame kalamuosius polius, grunte formuojamus įsukamus polius (FDP), gręžtinius polius (CFA) ir įvairių rūšių mikropolius arba pagrindą, sustiprintą įsukamomis arba betoninėmis kolonomis, formuojamomis grunte giluminio maišymo drėgnuoju būdu (DSM) arba srautinės injekcijos (jet-grouting) metodu.

Gilių iškasų atramos/apsaugos. Pramoninių objektų statyba dažnai reikalauja gilių iškasų apsaugos įrengimo. Siūlome:

 • iškasų atramas iš „Berlyno“ sienučių, kalamųjų, vibruojamųjų arba įspaudžiamųjų plieninių spraustasienių (vad. lakštinių polių sienutės), sienas iš gręžtinių polių (ažūrines, susikertančias arba susiliečiančias) arba armuotų kolonų, formuojamų grunte giluminio maišymo drėgnuoju būdu (DSM) arba srautinės injekcijos (jet-grouting) metodais;
 • iškasų dugno sandarinimą giluminio grunto maišymo drėgnuoju būdu (DSM) arba srautinės injekcijos (jet-grouting) metodais;
 • iškasų dugno arba dugno plokščių ankeriavimą prieš išstumimą naudojant polius ir mikropolius arba laikinus/pastovius gruntinius inkarus ;
 • iškasų atramų ankeriavimus pastoviais, laikinais gruntiniais inkarais arba panaudojant mikropolius.

Bandymai ir matavimai. Vykdydami darbus siūlome taip pat įvairių rūšių bandymus ir matavimus. Tarp kitko, atliekame:

 • grunto pagrindo tyrimus;
 • polių bandymus statine arba/ir dinamine apkrova;
 • kalamųjų polių krovumo nustatymą pagal kalimo metrikais;
 • gruntinių inkarų įžanginius, tinkamumo naudoti ir priėmimo bandymus;
 • jėgų gruntiniuose inkaruose bandymus;
 • jėgų išsidėstymą poliuose;
 • grunto slėgio matavimus;
 • polių kokybės/vientisumo bandymus;
 • polių įrengimo darbų įtakos aplinkai tyrimus (vibracijos, triukšmas, pagrindo poslinkiai);
 • iškasų atramų poslinkių matavimus inklinometrijos metodu.

Projektavimo paslaugos. Vykdydami darbus siūlome taip pat grupės patyrusių projektuotojų, dirbančių įmonės projektų dirbtuvėje, paramą. Jie profesionaliai atlieka reikalingas skaičiavimo analizes, projektinę, vykdomąją, technologinę ir darbų užbaigimo dokumentaciją.

Siūlomų paslaugų apimtis kiekvieną kartą pritaikoma prie realių Kliento poreikių.
Kviečiame bendradarbiauti.

Vaizdo įrašas

Film vimeo
Įmonės išplėtimas
Ostrolenkos gamybinės įmonės išplėtimas
Įmonės išplėtimas
Tychų gamybinės įmonės išplėtimas
Gamybos įmonė
Ščecino gamybos įmonė
Pamatų sustiprinimas
Chožovo kasyklos Barbara gamybos įmonės kranų pamatų sustiprinimas