Aarsleff

lt

Vėjo jėgainės

Vėjo jėgainių pamatų įgilinimas. Stiprus vėjas, reikalingas efektyviam vėjo jėgainių eksploatavimui, sudaro būtinumą perkelti į pagrindą didelius apvirtimo momentus. Technologiniai reikalavimai, susiję su taisyklingu turbinų funkcionavimu, primeta pamatų sprendimams žymius apribojimus persikėlimų (nusėdimų ir apsisukimų) srityje.
Kartu su neišvengiamu vėjo jėgainių aukščio ir galingumo didėjimu tų momentų vertės ir persikėlimų apribojimas sistemingai auga. Tradiciniai tiesioginiai pamatai turi būti vis didesnių matmenų nepriklausomai nuo grunto sąlygų.
Šiuo metu jau peržengėme statomų tipiškų vėjo jėgainių aukščio ir galingumo ribą, kuri leidžia efektyviai panaudoti tiesioginius pamatus.
Projektinės ir ekonominės analizės rodo, kad tiesioginiai pamatai didelių vėjo jėgainių atveju ekonomiški tik tada, kai po pamatais yra labai stiprių smėlio gruntų sluoksnis. Kitais atvejais ekonomiškai ir techniškai pateisinamas yra gilių polinių pamatų panaudojimas.
Gilaus pamatų įrengimo ant gelžbetoninių kalamųjų polių panaudojimas leidžia:

 • sutrumpinti polinių pamatų įrengimo laiką iki 1-2 dienų;
 • greitai įvertinti kalamų polių krovumą spaudimui ir traukimui (nelaukiant, kol susiriš betonas);
 • žymiai sumažinti medžiagų sunaudojimą sistemoje poliai + rostverkai,
 • žymiai sumažinti pamatų matmenis;
 • sumažinti pamatų įrengimo išlaidas (pvz., tiesiogiai įgilinto 21,4 m skersmens pamatų bloko sumažinimas iki 16 m skersmens rostverko, įgilinto ant polių, leidžia iki 20 % sumažinti visiškas pamatų įrengimo išlaidas);
 • padidinti konstrukcijos saugumą (mažesnis kalamųjų polių sprendimo jautrumas atlikimo klaidoms statybos metu).

Analogiškai panaudoti gręžtiniai/grunte formuojami poliai turi blogesnius techninius ir organizacinius parametrus: paprastai ilgesnis įrengimo laikas ir žemesni apkrovumo/standumo parametrai, ilgesnis laikas bei ribotos bandymų atlikimo galimybės ir pan..
Mažesnių vėjo turbinų ir apkrovų gruntų atveju vis dar efektyvus yra tiesioginis pamatų įgilinimas, o esant pagrinde ploniems silpnųjų gruntų sluoksniams, po kuriais paklotas tvarių gruntų sluoksnis – pamatai įgilinti tiesiogiai ant sutvirtinto pagrindo. Pagrindo sutvirtinimui tokiais atvejais siūlome panaudoti giluminio grunto maišymo drėgnuoju būdu metodu (DSM) formuojamas kolonas.
Turėdami didelę vykdymo ir projektavimo patirtį, susijusią su pamatų šimtams vėjo turbinų įgilinimu, siūlome savo Klientams optimalius projektinius sprendimus ir techniškai bei ekonomiškai efektyvių pamatų igilinimų įrengimą.

Tyrimai ir matavimai. Vykdant darbus siūlome taip pat įvairius tyrimus ir matavimus. Tarp kitko, atliekame:

 • grunto pagrindo tyrimus;
 • polių apkrovumo bandymus statiniu arba/ir dinaminiu metodu
 • kalamų polių apkrovumo įvertinimą remiantis kalimo metrikais
 • jėgų išdėstymą poliuose;
 • grunto slėgio parcia po rostverkais/tiesioginiais pamatais matavimus;
 • polių kokybės/vientisumo bandymus;
 • polių montavimo darbų įtakos aplinkai tyrimus (virpesiai, triukšmas, pagrindo persikėlimai)

Projektavimo paslaugos. Vykdydami darbus siūlome taip pat grupės patyrusių projektuotojų, dirbančių įmonės projektų dirbtuvėje, paramą. Jie profesionaliai atlieka reikalingas skaičiavimo analizes, projektinę, vykdomąją, technologinę ir darbų užbaigimo dokumentaciją.

Siūlomų paslaugų apimtis kiekvieną kartą pritaikoma prie realių Kliento poreikių.
Kviečiame bendradarbiauti.

Vaizdo įrašas

Film vimeo
Vėjo jėgainių parkas
Vėjo jėgainių parkas Kukinia
Vėjo jėgainių parkas
Vėjo jėgainių parkas Łańcut
Vėjo jėgainių parkas
Vėjo jėgainių parkas Mikołajki Pomorskie
Vėjo jėgainių parkas
Vėjo jėgainių parkas Postolin