Aarsleff

lt

Grunto vinys

Grunto vinys – tai ploni geotechniniai elementai, reikalingi giluminio grunto/storymės armavimui. Grunto vinys naudojamos laikinai ir pastoviai atšlaičių ir šlaitų apsaugai, nuošliaužų apsaugai, atraminių konstrukcijų formavimui arba stiprinimui bei tuneliavimui.
Grunto vinys tai:

  • vibruojami plieniniai strypai arba kartys;
  • anksčiau išgręžtose skylėse sugramzdinti strypai arba 

  • strypai prarasti savigręžiai elementai.

Grunto vinys perkelia tempimo ir šlyties apkrovas. Grunto vinys yra pasyvūs ankeriavimo elementai, neturi laisvo ilgio ir įžanginai nekompresuojamos. Norint sumobilizuoti vinyse jėgas, būtina grunto/storymės deformacija. Vinių atlikimo technologija turi būti apibrėžta projekte ir pritaikyta grunto sąlygoms.
Esant agresyviai grunto aplinkai gali atsirasti būtinybė naudoti papildomas antikorozines dangas (DCP), kadangi izoliacinė danga iš cemento skiedinio (SCP) gali nepakankamai saugoti nuo korozijos. 

Grunto vinis darome naudodami standartinius, sukamojo ir smogiamojo gręžimo įrengimus arba vibratorius ant vikšrinės važiuoklės. Gręžiamų vinių atveju strypai/kartys jungiamos su supančiu gruntu/storyme cementiniu injektu, kurio tvarumas – min. 35 N/mm2 arba kitoks, apibrėžtas projekte. Gręžiant vinis naudojame oro arba vandens plovimą, o jeigu sunku išlaikyti skylės stabilumą – apsauginius vamzdžius arba plovimą iš cemento skiedinio (vandens ir cemento santykis) apie 0.7. Išgręžta skylė galutinai užpildoma cemento skiediniu (vandens ir cemento santykis) apie 0.4.

Vinies galvutė daroma kaip atraminė plokštė, pritvirtinta prie karties ar strypo sisteminio dangtelio pagalba. Taip sumontuota plokštė atremiama į tinklą, armuojantį purškiamą betoną arba kitą pagal projektą nustatytą paviršiaus apsaugą.

Grunto vinis darome pagal normą PN-EN 14490  Specialiųjų geotechninių darbų vykdymas. Grunto vinys.

Nuošliaužos apsauga
Nuošliaužos vietovėje Bączal Górny apsauga
Nuošliaužos apsauga
Nuošliaužos vietovėje Bączal Górny apsauga