Aarsleff

lt

Laikinieji inkarai

Laikinieji gruntiniai inkarai reikalingi perkelti didelę tempimo jėgą į atraminius pagrindo  sluoksnius ribotu laiku (< 2 metai). Laikinas gruntinis inkaras susideda iš injekuoto kamieno, templės su laisva dalim ir inkaravimo.
Statant objektus laikinieji inkarai paprastai naudojami:

  • įvairių rūšių laikinųjų atraminių sienų (tarp kitko, plieninių spraustasienių sienų, tranšėjinių ir berlyno sienelių, kurios sudaro gilių iškasų atramas) parėmimui;
  • iškasų/konstrukcijų elementų (tarp kitko, plieninių spraustasienių sienų, tranšėjinių sienų) įvairių rūšių pastovios apsaugos technologiniam parėmimui ir
  • išstūmimo jėgos perkėlimas statant objektą (pvz., laikinasis dugno plokštės ankeriavimas, atotampų, polių apkrovos bandymo aikštelių ankeriavimas ir pan.).

Laikinųjų gruntinių inkarų išorinis gręžimo skersmuo yra 133 mm arba 152 mm, tipiškas šios rūšies geotechniniams elementams. Inkarai gręžiami sraigtiniu grąžtu apsauginiuose vamzdžiuose su oro prapūtimu arba panaudojant skystą dumblą, skystą cementą arba kitą projekte apibrėžtą medžiagą. Padarius angą užpilamas  cemento skiedinys o vėliau montuojama templė. Darbo metu inkaro grunte injekuojamas kamienas yra formuojama skiediniu, aukšto slėgio spaudžiamu per atitrauktą apsauginį vamzdį (vienkartinė injekcija), o maždaug po 12 val. dažnai vėl daroma inkaro injekcija (dviguba arba daugkartinė). Maždaug po 7 dienų inkaras yra bandomas, kompresuojamas. Dėl inkaro darbo specifikos – tempiamųjų jėgų perkėlimas – ir su tuo susijusios avarijų rizikos, prieš atiduodant naudoti kiekvienas inkaras per priėmimo bandymus tikrinamas su apkrova, bent jau prilygstančia projektinei apkrovai

Atramines konstrukcijas remiantys inkarai daromi viename arba keliuose lygiuose. Viršutinis inkarų lygis daromas paprastai virš gruntinio vandens lygio. Žemutiniai lygiai dažnai daromi žemiau gruntinio vandens lygio (povandeniniai ankeriai) naudojant sandarias ankeriavimo galvas.

Laikinuosius inkarus įrengiame pagal normą PN-EN 1537. Specialiųjų geotechninių darbų vykdymas. Gruntiniai inkarai.

 

Vaizdo įrašas

Film vimeo
Greitkelis S8
Greitkelis S8, nuo mazgo „Konotopa“ iki mazgo „Prymasa Tysiąclecia“ Varšuvoje
Daugiabučių pastatų kompleksas
Daugiabučių pastatų kompleksas su požeminiu garažu Cynamonowa gatvėje Varšuvoje
Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė
Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė prie Tūkstantmečio halės Vroclave
Terminalo išplėtimas
Tarptautinio keleivinio terminalo Balicuose išplėtimas