Aarsleff

lt

Pastovūs inkarai

Pastovieji gruntiniai inkarai reikalingi ilgalaikiam (> 2 metų) didelių tempimo jėgų perkėlimui į atraminius pagrindo sluoksnius. Gruntinis inkaras susideda iš injekuoto kamieno, templės su laisva dalim ir inkaravimo.

Pastovieji inkarai visų pirma naudojami:

  • įvairių rūšių pastovių atraminių sienų (tarp kitko, plieninių spraustasienių sienų, tranšėjinių sienų, gręžtinių polių sienų ir pastovių berlyno sienelių) parėmimui,

  • didelių tempimo jėgų, einančių nuo viršutinės konstrukcijos (pvz., stiebų atotampos) arba išstūmimo jėgų (pvz., dugno plokštės, pastoviai veikiamos išstūmimo) perkėlimui į gruntą,
  • šlaitų, atšlaičių, pylimų stabilizacijai (tarp kitko, ir nuošliaužų apsaugai).

Pastovių gruntinių inkarų išorinis gręžimo skersmuo yra 133 mm arba 152 mm, tipiškas šios rūšies geotechniniams elementams. Inkarai gręžiami sraigtiniu grąžtu apsauginiuose vamzdžiuose su oro prapūtimu arba panaudojant skystą dumblą, skystą cementą arba kitą projekte apibrėžtą medžiagą. Padarius angą užpilamas cemento skiedinys, o vėliau montuojama templė (lynų ryšulys arba strypas su dviguba apsauga nuo korozijos (DCP), leidžiančia ilgai naudoti inkarą, turintis tarpiklio elementus, injekcinius vamzdelius ir separatorių/separatorius). Darbo metu inkaro grunte injekuojamas kamienas yra formuojama skiediniu, aukšto slėgio spaudžiamu per atitrauktą apsauginį vamzdį (vienkartinė injekcija), o maždaug po 12 val. dažnai vėl daroma inkaro injekcija (dviguba arba daugkartinė). Maždaug po 7 dienų inkaras yra bandomas, kompresuojamas. Dėl inkaro darbo specifikos – tempiamųjų jėgų perkėlimas – ir su tuo susijusios avarijų rizikos, prieš atiduodant naudojimui kiekvienas inkaras per priėmimo bandymus tikrinamas su apkrova, bent jau prilygstančia projektinei apkrovai. 
Atramines konstrukcijas remiantys inkarai daromi viename arba keliuose lygiuose. Viršutinis inkarų lygis daromas paprastai virš gruntinio vandens lygio. Žemutiniai lygiai dažnai daromi žemiau gruntinio vandens lygio (povandeniniai inkarai) naudojant sandarias ankeriavimo galvas. Pastoviuose inkaruose ankeriavimo galvos paprastai būna prieinamos inspekcijai objekto naudojimo metu.

Labai atsakingose konstrukcijose, netipiškomis grunto sąlygomis arba/ir prieš panaudojant naują ankeriavimo technologiją prieš ankeriavimo vykdymą atliekami įžanginiai tyrimai, kurių tikslas yra ankeriavimo panaudojimo galimybių patikrinimas, arba/ir naudingumo tyrimai, kurių metu apibrėžiami tikslūs reikalavimai darbiniams inkarams  (daugiau rasite PN-EN 1537 ir PN-EN 1997-1).

Pastovius inkarus darome pagal normą PN-EN 1537 Specialiųjų geotechninių darbų vykdymas. Gruntiniai inkarai.

Vaizdo įrašas

Film vimeo
Kelio tiltas
Kelio tiltas su privažiavimais per Vyslą Torunėje
Rytinis kelio išvažiavimas
Valstybinio kelio S74 rytinis išvažiavimas iš Kelcų
Nuošliaužos apsauga
Nuošliaužos apsauga Sanoke
Privažiuojamasis kelias
Privažiuojamasis kelias prie mazgo „Dąbrownica“ Liublino aplinkkelyje, greitkelių S12, S17 ir S19 ruože