Aarsleff

lt

Gręžtinių polių sienos

Gręžtinių polių sienas darome kaip susiliečiančias (jeigu nereikalauja sandarumo) arba susikertančias (jeigu reikalaujama technologinio arba/ir pastovaus sandarumo) CFA technologija (ištisiniu 470 mm grąžtu) arba CFA su apsauginiu vamzdžiu (500 mm). Gręžtinių polių sienos paprastai daromos kaip atraminės konstrukcijos ir gilių iškasų apsauga, atraminiai elementai ir tuo pačiu konstrukcinės sienos bei gilūs objektų pamatai (pvz., pastato požeminių aukštų sienos ir pamatai, atskiros arba rėminės tiltų atramos, ir pan.). 
Susiliečiančių gręžtinių polių sienos daromos dažniausiai CFA technologija ir susideda iš armuotų polių (minkštai – armatūros karkaso pagalba arba kietai – profiliuočių pagalba). Atstumas tarp polių tokio tipo gręžtinių polių sienoje svyruoja tarp 50 ir 150 mm. Jeigu gręžtinių polių sieną reikia sandarinti, dažniausiai tai daroma šlapiu būdu liejamos arba purškiamos betoninio apdaro pavidalu.

Susikertančių gręžtinių polių sienos gali būti padarytos CFA technologija (1)(2) arba CFA technologija su apsauginiu vamzdžiu (1)(2)(3), kaip sudėtos iš armuotų polių, o erdvė tarp jų užpildyta:

  1. kolonomis iš mažai atsparios medžiagos 1-3MPa (iš betono arba skiedinio, dažnai su betonito priemaiša), išdėstytomis apie 620–670 mm atstumu, kai gręžimo skersmuo yra 470–500 mm. Šis sprendimas užtikrina technologinį sandarumą (laikiną apsaugą), bet negarantuoja ilgalaikio sandarumo. Norint užtikrinti pastovų sandarumą reikia papildomų apdarų arba panaudoti sandarinimo priedus,
  2. kolonomis iš medžiagos 10-20MPa atsparumo ir su ilgesniu kietėjimo laiku (pvz., visiškas atsparumas pasiekiamas per 56, o ne 28 dienas), išdėstytomis 700–750 mm atstumu, kai gręžimo skersmuo 470–500 mm. Šis sprendimas užtikrina ilgalaikį sandarumą, jeigu išlaikysime mažiausiai 25 mm gylio susikirtimo polio su kolona,
  3. armuotais betoniniais poliais (iš tokio betono, kaip pagrindiniai poliai) su ilgesniu kietėjimo laiku, išdėstytais apie 700–750 mm atstumu, kai gręžimo skersmuo 500 mm. Šis sprendimas irgi užtikrina ilgalaikį sandarumą ir yra noriai naudojamas, pvz., gilių iškasų apsaugai pagal apskritimo formą įrengta gręžtinių polių siena – tada nereika įrengti rostverkų arba/ir ramščių.

Tarpus užpildantys poliai/kolonos įrengiami pirmiausiai ir vadinami moteriškaisiais (female) arba minkštaisiais (soft). Pagrindiniai laikantieji armuoti poliai/kolonos įgręžiami į šviežius moteriškuosius/minkštuosius polius/kolonas ir vadinami vyriškaisiais (male) arba kietaisiais (hard).

Panaudojant atramines susiliečiančių gręžtinių polių sienas galima apsaugoti žemės  sprūdžius, turinčius iki 5 m aukščio, o panaudojus inkarus  arba ramščius – nuo 4 iki 20 m. Susikertančių gręžtinių polių sienos leidžia apsaugoti gembe žemės sprūdžius nuo 5 iki 6 m aukščio, o paremtoje schemoje – nuo 4 iki 25 m. Standartiškai įrengtos gręžtinių polių sienos maksimalus pasvirimas neviršija 1:75, padidinus kontrolę galima sumažinti pasvirimą iki 1:125, o kai kuriais atvejais netgi iki 1:200 (kai susikertančių gręžtinių polių siena  susideda iš kietųjų polių ir įrengta CFA technologija su apsauginiu vamzdžiu). 

 

DĖMESIO! Reikia išlaikyti atsargumą projektuojant ir įrenginėjant gręžtinių polių sienas CFA technologija smėlėtuose gruntuose virš gruntinio vandens lygio, kadangi yra pavojus, jog vanduo staigiai nuplauks iš montuojamo polio kamieno, o dėl to gali būti problemų su armatūros gramzdinimu. Tokiomis sąlygomis geriau naudoti CFA su apsauginiu vamzdžiu technologiją.

Vaizdo įrašas

Film vimeo
Daugiabutis pastatas
Daugiabutis pastatas su paslaugomis Sniadeckių gatvėje Žešuvea
Radijo ir televizijos skyriaus pastatas
Silezijos universiteto Krzysztofo Kieślowskio vardo radijo ir televizijos skyriaus pastatas Katovicuose
Gyvenamasis namas
Gyvenamasis namas su požemine dalimi Sopote
Gyvenamasis namas
Gyvenamasis namas su požemine dalimi Sopote