Aarsleff

lt

Inklinometriniai matavimai

Eurokod 7 šiuo metu yra pagrindinis dokumentas, nurodantis Lenkijos geotechninio projektavimo taisykles. Ši norma daug dėmesio skiria projektavimo stebėjimo metodui ir statybos monitoringui arba plačiau – priežiūrai ir kontrolei. Vienas iš gilių iškasų apsaugos monitoringo būdų yra atraminės sienos elementų arba šalia esančio grunto masyvo poslinkių matavimas. Šiais laikais tai daroma naudojant inklinometrą ir papildoma sienos viršūnės poslinkių parinktuose taškuose geodeziniais matavimais. Po to matavimų rezultatai analizuojami, norint patikrinti projektavimo metu priimtų prielaidų teisingumą bei aktualiai įvertinti galimus pavojus, kylančius darbų vykdymo arba/ir atraminės sienos naudojimo metu.
Įmonė Aarsleff vykdo iškasų atraminės sienos poslinkių monitoringą visais pagrįstais atvejais arba remiantis projekto specifikacijų reikalavimais.

Inklinometriniai matavimai 01
Inklinometriniai matavimai 02
Inklinometriniai matavimai 03