Aarsleff

lt

Vibracijų matavimai

Polinių pamatų įrengimo ir iškasų apsaugos technologijos daugiau ar mažiau siejasi su vibracijų įvedimu į aplinką. Priimtoje darbų technologijoje numatytų vibracijų įtakos analizė privalo būti atlikta individualiai kiekvienam projektui. Tuo atveju, kai analizė rodo, jog vibracijos gali turėti neigiamą įtaką aplinkai, projekte reikia numatyti periodinį arba fiksuotą vibracijų monitoringą ir šalia darbų vietos esančių objektų techninės būklės stebėseną. Tačiau tik vibracijų matavimų vietoje rezultatai sudaro realų projekto analizės rezultatų patvirtinimą.
Polių įrengimo darbų metu atliekamų vibracijų matavimų rezultatai leidžia aktyviai valdyti naudojamos technologijos parametrus taip, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis, tuo pačiu metu užtikrinant reikiamą polių krovumą arba iškasą saugančių spraustasienių gramzdinimo gylį.
Taisyklingas vibracijų monitoringo panaudojimas leidžia saugiai vykdyti polių montavimo darbus labai sunkiomis vietos sąlygomis.
Įmonė Aarsleff vykdo vibracijų monitoringą tiems darbams, kur gali būti neigiama atliekamų darbų įtaka statybos aplinkai.

Vibracijų matavimai 01
Vibracijų matavimai 02
Vibracijų matavimai 03