Aarsleff

lt

Gelžbetoniniai kalamieji poliai

 

Gelžbetoniniai kalamieji poliai – technologija

Pridėtame faile rasite bendrą informacinę medžiagą apie gelžbetoninių kalamųjų polių technologiją, skirtą studentams, investuotojams, rangovams ir priežiūros inspektoriams.


 

Sutrumpintas gelžbetoninių kalamųjų polių katalogas

Faile pateikti minimalūs reikalavimai dėl polių technologinio armavimo, kuris būtinas reikiamo skerspjūvio ir ilgio polio pagaminimui, transportavimui bei jo įkalimui. Poliai, kurie armuojami armavimo automatu, yra sutvirtinami strypais # 12 (pagrindinis armavimas) ir # 5 (spiralė) iš plieno fy=500 MPa. Pagrįstais atvejais standartinius polius (su minimaliu privalomu technologiniu armavimu) galima papildomai armuoti keičiant armatūros tipą (pvz., TYP 20 vietoje TYP 16) arba prie parinktos pagrindinės armatūros pridedant didesnio skersmens strypus (pvz., TYP 4 + 8#20).


 

Gelžbetoninių kalamųjų polių konstrukcinių sprendimų katalogas

Polių 0,25x0,25 m, 0,3x0,3 m i 0,4x0,4 m brėžiniai .dwg. formatu. Daugiau informacijos apie kalamuosius polius rasite puslapyje www.kpbkutno.pl.


 

400x400 mm skerspjūvio gelžbetoninio polio krovumas

Pridėtame faile parodyti 400x400 m skerspjūvio gelžbetoninių polių, pagamintų iš betono C40/50 ir armuotų 12#12, 16#12 bei 20#12 iš plieno fyk=500 MPa, stiebų interaktyvaus krovumo M-N grafikai.


 

Necentriškai spaudžiamo 400x400 mm skerspjūvio kalamojo polio krovumas

Necentriškai spaudžiamo 400x400 mm skerspjūvio kalamojo polio krovumas esant skirtingoms skerspjūvio apsisukimo kampo vertėms.
 


 

Kalamųjų polių panaudojimo energetinėje statyboje galimybės

Trumpo pranešimo forma aprašomos praktiškai taikomos gelžbetoninių kalamųjų polių panaudojimo energetinių objektų ir tinklų statyboje galimybės.

Gelžbetoniniai kalamieji poliai