Aarsleff

lt

Natūralioji aplinka

Suvokiame, kad mūsų įmonės veikla turi įtakos aplinkai, todėl ją vykdydami visada atsižvelgiame į galiojančius įstatus ir kitas nuostatas gamtos apsaugos srityje, taip pat tikslius mūsų klientų reikalavimus. Kiekviename gamybos, projektavimo ir darbų vykdymo etape rūpinamės taupiu žaliavų, vandens ir energijos naudojimu bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo redukavimu.
Dėl įmonės veiklos specifikos pagrindinis įtakos aplinkai monitoravimo parametras yra naftos ir jos antrinių produktų sunaudojimas. Besirūpindami anglies dvideginio emisijos redukavimu nuolat modernizuojame mūsų mašinų ir automobilių parką, kad atitiktų aukščiausias normas. Daugiau kaip pusė mūsų mašinų atitinka IIIA arba aukštesnę normą, 40 % dirba naudojant biologiškai skaidžią hidraulinę alyvą.
Tarp mūsų darbuotojų ir verslo partnerių platiname žinias, susijusias su aplinkos apsauga, bei skatiname laikyti jas prioritetu rūpinantis dabartinės bei ateinančių kartų sveikata ir gyvenimu.