Aarsleff

lt

Keliai ir greitkeliai

Inžinerinių objektų pamatų įgilinimas. Kelio inžinerinių objektų (tiltų, viadukų, atraminių konstrukcijų) pamatų įgilinimui naudojame visų pirma gelžbetoninius kalamuosius polius. Šie poliai naudojami tiek naujų objektų statybai, tiek ir efektyviam jau esančių perstatomų objektų pamatų sustiprinimui. Gelžbetoninių kalamųjų polių panaudojimas leidžia greitai ir patikimai nustatyti įkaltų polių krovumą, kas žymiai pagreitina polių įrengimo darbų vykdymą ir viso objekto statybą.
Pagrįstais atvejais kelio objektų pamatų įgilinimui naudojame ištisinio sraigtinio gręžimo polius (CFA), grunte formuojamus įsukamus polius (FDP), polius iš plieninių vamzdžių, dvitejinių sijų arba plieninių spraustasienių, betonines kolonas, formuojamas giluminio grunto maišymo būdu (DSM) arba srautinės injekcijos (jet-grouting) metodais ir įsukamas betonines kolonas

Kelio pylimų/iškasų pamatų įgilinimas ir sutvirtinimas. Keliuose vykdome darbus, kurių tikslas yra sustiprinti esančius pylimus arba naujai statomų pylimų pagrindus. Gilių sustiprinimų atveju naudojame gelžbetoninius kalamuosius polius, užbaigtus gelžbetoninėmis plokštėmis arba specialiomis surenkamosiomis sujungianiomis detalėmis, kas leidžia žymiai apriboti drėgnu būdu atliekamų darbų kiekį. Ant padarytų iš surenkamųjų dalių sustiprinimų tiesiogiai dedamas kelio pylimas, o esant tarp polių didesniems nuotoliams naudojami geosintetiniai čiužiniai.
Negilių sustiprinimų atveju irgi naudojame ištisinio sraigtinio gręžimo polius (CFA), grunte formuojamus įsukamus polius (FDP), betonines kolonas, formuojamas giluminio grunto maišymo (DSM) arba srautinės injekcijos (jet-grouting) metodais ir įsukamas betonines kolonas.
Pakelių ar kelio pylimų stabilumo sustiprinimui/padidinimui arba nuožliaužų kelių ruože apsaugai naudojame įvairių rūšių gręžtinių polių tvoras (betonines arba plienines) atramines arba ankeriuotas bei pastovius inkarus, ankeriuojančius mikropolius arba/ir gruntines vinis.

Iškasų kelio darbuose apsauga. Kelio darbų specifika dažnai reikalauja gilių iškasų, esančių šalia naudojamos važiuojamosios kelio dalies arba laikino kelio, apsaugos įrengimo. Aarsleff siūlo platų asortimentą technologijų, leidžiančių greitai ir saugiai įrengti tokias apsaugas įvairiais būdais: vibruojamos, spraudžiamos arba/ir kalamos plieninių spraustasienių sienutės (vad. špuntinės sienutės) atraminės, ankeriuotos arba atremtos rozpartych , vibruojamos, kalamos arba gręžtinės „berlyno” sienutės bei įvairių rūšių ažūrinės, susiliečiančios arba susikertančios gręžtinių polių sienos, įrengtos technologija CFA, armuotos kolonos DSM arba kolonos, suformuotos srautinės injekcijos (jet-grouting) būdu.

Akustiniai ekranai. Prie kelio statomų akustinių ekranų atraminių konstrukcijų pamatai paprastai įgilinami ant polių. Siūlome ekranų pamatų įrengimą kaip:

 • specialius kalamuosius polius su tvirtinimo varžtų sistema, leidžiančia greitai ir lengvai montuoti bei modifikuoti viršutinės ekranų konstrukcijos dalis – šis sprendimas rekomenduojamas ten, kur svarbus darbų atlikimo laikas ir/arba lengvo, daugkartinio viršutinės ekrano konstrukcijos dalių iškeitimo, montavimo/išmontavimo galimybė;
 • specialius kalamuosius su apvaliomis arba stačiakampėmis angomis ekranų plieninių stulpelių įdėjimui – šis sprendimas rekomenduojamas ekranams prie geležinkelių ir visur ten, kur svarbus darbų vykdymo laikas arba pageidautina iki būtino minimalumo apriboti šlapiu būdu vykdomų darbų kiekį;
 • gelžbetoninius gręžtinius polius;
 • plieninius polius – šis sprendimas rekomenduojamas visur ten, kur ateityje reikės keisti ekrano lokalizaciją arba jį išmontavus turėti visiško (kartu su pamatu) ekrano konstrukcijos perdirbimo galimybę;
 • mikropolius – šis sprendimas rekomenduojamas visur ten, kur nėra galimybės įrengti kitokių pamatų, pvz., negiliai esant kietoms uolienoms arba riboto priėjimo prie darbų vietos atveju (pvz., stačiuose šlaituose).

Pasiūlymas apima polių atlikimą/įgramzdinimą kartu su galimu surenkamųjų dalių pristatymu ir reikiamų kokybės/krovumo bandymų atlikimu. Polių įrengimo darbai gali būti atlikti naudojant poliakales/vikšrines poliakales, o prie geležinkelio – ir ant bėgių įrengtas poliakales.

Laikinų konstrukcijų pamatai. Aarsleff siūlo ekonomiškai efektyvių polinių pamatų įrengimą laikinoms atramoms, esančioms mažai tvirtame grunte arba upėse ir vandens telkiniuose. Polių įrengimo/pagrindo sustiprinimo darbus sausumoje vykdome naudodami poliakales/vikšrines poliakales. Vandenyje esančių atramų atveju naudojame specialias plaukiojančias platformas, nuo kurių kalami arba vibruojami įvairių rūšių kalamieji poliai (mediniai, gelžbetoniniai, plieniniai vamzdiniai) arba plieninės spraustasienės, sudarančios atramų arba dirbtinių salų apsaugas. Esant sunkioms lokalizacijos sąlygoms (pvz., apriboti gabaritai) naudojame taip pat hidraulinius presus , kuriais įspraudžiame plienines spraustasienes (pvz., aplink vandenyje esančius atramų pamatus).
Bandymai ir matavimai. Vykdydami darbus siūlome taip pat įvairių rūšių bandymus ir matavimus. Tarp kitko, atliekame:

 • grunto pagrindo tyrimus;
 • polių bandymus statine arba/ir dinamine apkrova
 • kalamųjų polių krovumo nustatymą pagal kalimo metrikus
 • gruntinių inkarų įžanginius, tinkamumo naudoti ir priėmimo bandymus;
 • jėgų gruntiniuose inkaruose bandymus;
 • jėgų išsidėstymą poliuose;
 • grunto slėgio matavimus;
 • polių kokybės/vientisumo bandymus;
 • polių įrengimo darbų įtakos aplinkai tyrimus (vibracijos, triukšmas, pagrindo poslinkiai)
 • iškasų atramų poslinkių matavimas.

Projektavimo paslaugos. Vykdydami darbus siūlome taip pat grupės patyrusių projektuotojų, dirbančių įmonės projektų dirbtuvėje, paramą. Jie profesionaliai atlieka reikalingas skaičiavimo analizes, projektinę, vykdomąją, technologinę ir darbų užbaigimo dokumentaciją.
Siūlomų paslaugų apimtis kiekvieną kartą pritaikoma prie realių Kliento poreikių.
Kviečiame bendradarbiauti.

Greitkelio išplėtimas
Greitkelio S7 Kelcų aplinkkelio atkarpos išplėtimas
Greitkelis A4
Greitkelis A4, atkarpa Radymno–Korczowa
Aplinkkelio autostrada
Vroclavo aplinkkelio autostrada
Kelio išplėtimas
Vaivadijos kelio nr. 544, Lidzbark–Działdowo išplėtimas