Aarsleff

lt

Sporto ir pramogų objektai

Siūlome geotechninių darbų atlikimą statant/perstatant stadionus ir kitus sporto ir pramogų objektus. Įrenginėjame:

 • kalamųjų polių pamatus iš medinių polių (pvz., pasivaikščiojimų tiltai), plieninių polių (pvz., jachtų prieplaukų tiltai ir krantinės, pasivaikščiojimų tiltai) arba gelžbetoninių, gręžtinių polių arba/ir mikropolių, perkeliančių dideles tempimo jėgas (pvz., stadiono/salės stogo konstrukcijų);
 • pagrindo sustiprinimus pamatams arba grindų/plokštės;
 • grunto ankeriavimus veikliuosius (suslėgti inkarai) arba pasyvius (mikropoliai) ;
 • laikinas iškasų atramas arba/ir pastovias, montuojamas panaudojant įvairias medžiagas (plieną, betoną, cemento ir grunto mišinį) ir technologijas (kalimas, vibravimas, spaudimas, gręžimas, maišymas), turinčias įvairias formas: berlyno sienelės, plieninių spraustasienių sienos, gręžtinių polių sienos, armuotos kolonos suformuotos giluminio maišymo (DSM) arba srautinės injekcijos (jet-grouting) metodais.

Dalyvavome Nacionalinio stadiono Varšuvoje, Chožovo, Žešuvo, Sanoko stadionų ir daugelio kitų mažesnių objektų pamatų įrengimo darbuose. Statėme daugelį jachtų prieplaukų (marina), pasivaikščiojimų tiltų pakrantėse arba virš vandens telkinių, vykdydami darbus sausumoje ir ant vandens. Esame puikiai pasiruošę tokių darbų vykdymui techniniu, organizaciniu ir dalykiniu atžvilgiu.

Bandymai ir matavimai. Vykdydami darbus siūlome taip pat įvairių rūšių bandymus ir matavimus. Tarp kitko, atliekame:

 • grunto pagrindo tyrimus;
 • polių bandymus statine arba/ir dinamine apkrova;
 • kalamųjų polių krovumo nustatymą pagal kalimo metrikus;
 • gruntinių inkarų įžanginius, tinkamumo naudoti ir priėmimo bandymus;
 • jėgų gruntiniuose inkaruose bandymus;
 • jėgų išsidėstymą poliuose;
 • grunto slėgio matavimus;
 • polių kokybės/vientisumo bandymus;
 • polių įrengimo darbų įtakos aplinkai tyrimus (vibracijos, triukšmas, pagrindo poslinkiai);
 • iškasų atramų poslinkių matavimas inklinometrijos metodu.

Projektavimo paslaugos. Vykdydami darbus siūlome taip pat grupės patyrusių projektuotojų, dirbančių įmonės projektų dirbtuvėje, paramą. Jie profesionaliai atlieka reikalingas skaičiavimo analizes, projektinę, vykdomąją, technologinę ir darbų užbaigimo dokumentaciją.

Siūlomų paslaugų apimtis kiekvieną kartą pritaikoma prie realių Kliento poreikių.
Kviečiame bendradarbiauti.

Tribūnų statyba
Žešuvo miesto stadiono tribūnų iš rytų pusės statyba
Nacionalinis stadionas
Varšuvos nacionalinis stadionas
Nacionalinis stadionas
Varšuvos nacionalinis stadionas
Pasivaikščiojimų tiltas
Pasivaikščiojimų tiltas Chelmžoje
Molas objektų statybai
Molas pakrantės poilsio objektų statybai mieste Ustronie Morskie
Tribūnų atstatymas
Sporto stadiono Ropčicose tribūnų atstatymas