Aarsleff

lt

Projektavimo pavyzdžiai

 

Kalamųjų polių krovumo kalkuliatorius pagal normą PN-83/B-02482, v. 4

Pridėtuose failuose pateiktas suglaudintas įdiegimo variantas bei kalkuliatoriaus kalkulator kalamųjų polių geotechninio krovumo nustatymui pagal normą PN-83/B-02482 aprašymas.
Programa, be spaudžiamųjų ir traukiamųjų polių geotechninio krovumo skaičiavimų, sudaro galimybę naudotis kalamųjų polių (pdf, dwg) katalogu bei gelžbetoninių kalamųjų polių įrengimo specifikacijomis.
Ši programa yra praktiškai panaudojama projektavimo skyriuose pracowniach visoje šalyje. Programos naudojimas yra nemokamas ir reikalauja tik automatiško programos kopijos registravimo.


 

Pavyzdinis polių įrengimo planas

Pavyzdinis polių įrengimo planas .pdf ir .dwg. formatais. Brėžinyje pateiktos visos būtinos informacijos, reikalingos polių įrengimo darbų atlikimui, tokios kaip: pamatų lokalizacija, polių lokalizacija pamatuose, polių medžiagos charakteristika, bandomųjų polių lokalizacija ir duomenys bandomajai apkrovai, grunto sąlygų charakteristika ir kt.


 

Polio geotechninio krovumo nustatymo pagal normą PN-EN 1997-1 (Eurokod 7) remiantis zondavimo CPT rezultatais pavyzdys.

Pridėtame faile pateiktas kalamojo polio geotechninio krovumo nustatymo pagal normą PN-EN 1997-1 (Eurokod 7) remiantis grunto tyrimo rezultatais pavyzdys. Skaičiavimuose panaudoti zondavimo CPT rezultatai bei prancūziškas metodas (LCPC) tiesioginiam polio ribinio krovumo nustatymui. Polio krovumo analizę ir patikrinimą dinaminiu bandymu esant didelėms deformacijoms atlikta pagal normos PN-EN 1997-1 reikalavimus.

Projektavimo pavyzdžiai
Stadionas